Cách tính diện tích thông thuỷ căn hộ chung cư Hateco Apollo

Cách tính diện tích thông thủy căn hộ chung cư đã được Bộ Xây dựng quy định rõ trong Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014. Tuy nhiên, hiện nay không nhiều người mua chung cư biết đến quy định này và nhiều chủ đầu tư cố tình phớt lờ quy định trên. Dưới đây là những tư vấn của Trung tâm Tư vấn pháp luật – Học viện pháp lý.

Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng quy định như sau:
“Đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại ký với chủ đầu tư, các bên phải ghi rõ các nội dung sau đây: phần diện tích thuộc sở hữu, sử dụng chung, phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư; diện tích sàn xây dựng căn hộ; diện tích sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy) để tính tiền mua bán căn hộ…

Cách tính diện tích thông thủy

Tại dự án Hateco Xuân Phương, diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước thông thủy như ví dụ theo hình vẽ trên đây và được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó, không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung. Khi bàn giao căn hộ, các bên phải ghi rõ trong biên bản bàn giao căn hộ hoặc trong phụ lục hợp đồng diện tích sử dụng căn hộ thực tế bàn giao và diện tích ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ đã ký; biên bản bàn giao căn hộ hoặc phụ lục hợp đồng được coi là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng mua bán căn hộ”.

Leave a Reply

Toàn bộ tài liệu dự án

Tất cả tài liệu dự án bao gồm: Thiết kế, mặt bằng, chính sách mới, pháp lý, bảng giá .... Tất cả trong 1 lần tải.